ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 1 || [[พระธรรมทานาจารย์ (ปุ่น สิริจนฺทโท)]]
|-
| 2 || [[พระธรรมทานาจารย์ (ศรี โอภาโส)]]
|-
| 3 || [[พระจุคคณาวิศิษย์ (อุ่น อาภากโร)]]
|-
| 4 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)]]
|-
| 5 || [[พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร)]]
|-
| 6 || [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]
|-
| 7 || [[พระพรหมสุธี(เสนาะ ปญฺญาวชิโร)]]
|-
| 6 || [[พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)]]
 
 
|}
96

การแก้ไข