ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสังขละบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| fax = 0 3459 5120
}}
 
'''สังขละบุรี''' [—สัง-ขฺละ-บุ-รี]<ref>ราชบัณฑิตยสถาน. '''อ่านอย่างไร และ เขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.''' พิมพ์ครั้งที่ 22. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 55.</ref> เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดกาญจนบุรี]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
137,980

การแก้ไข