ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไทพวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# อุดรธานี (อำเภอบ้านผือ)
# อุตรดิตถ์ (บ้านปากฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์)
# หนองคาย (บ้านดงบัง บ้านกุดบง อ. โพนพิสัย บ้านกวดโคกสว่าง ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย)
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม