ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999"

{| {{ตารางสรุปเหรียญโอลิมปิก|class=wikitable sortable}}
|-
|1||align=left|{{flagIOC2team|THA|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 64 || 33 || 15 || 97
|-
|2||align=left|{{flagIOC2team|IND|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 8 || 4 || 3 || 15
|-
|3||align=left|{{flagIOC2team|MAL|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 5 || 17 || 15 || 37
|-
|4||align=left|{{flagIOC2team|PHI|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 2 || 16 || 29 || 47
|-
|5||align=left|{{flagIOC2team|VIE|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 5 || 4 || 9
|-
|6||align=left|{{flagIOC2team|SIN|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 4 || 17 || 21
|-
|7||align=left|{{flagIOC2team|BRU|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|8||align=left|{{flagIOC2team|CAM|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|9||align=left|{{flagIOC2team|LAO|กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน 1999}} || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|}
52,662

การแก้ไข