ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชนิดของคำ"

แทนที่ หมวดหมู่:ชนิดของคำ ด้วย หมวดหมู่:วจีวิภาค: 'หมวดหมู่:ชนิดของคำ'→'หมวดหมู่:วจีวิภาค'
(แทนที่ หมวดหมู่:ชนิดของคำ ด้วย หมวดหมู่:วจีวิภาค: 'หมวดหมู่:ชนิดของคำ'→'หมวดหมู่:วจีวิภาค')
แทบทุกภาษามีคำชนิดนามและกริยา แต่นอกเหนือจากนี้ จะมีแตกต่างกันไปในแต่ละภาษา ตัวอย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นมีคำคุณศัพท์สามชนิด ขณะที่ภาษาอังกฤษมีชนิดเดียว ภาษาจีน เกาหลีและญี่ปุ่นมี[[ลักษณนาม]] ขณะที่ภาษาทางยุโรปไม่มี
 
[[หมวดหมู่:ชนิดของคำวจีวิภาค]]
123,859

การแก้ไข