ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครหาดใหญ่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เป็นเทศบาลก็ควรใช้ แม่แบบ:กล่องข้อมูล เทศบาล)
| รหัสiso = 9098
| พื้นที่ = 21
| ประชากร = 159,130
| ประชากร = 158,218<ref name="population">[http://www.hatyaicity.go.th/content/15 สถิติประชากร ประจำเดือน มิถุนายน 2555 เทศบาลนครหาดใหญ่]</ref>
| ความหนาแน่น = 7,921577.62
| ปีสำรวจประชากร= 2557
<!-- ข้อมูลสำนักงาน (ข้อมูลเพิ่มเติม) -->
| สำนักงาน = สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ <br />เลขที่ 445 [[ถนนเพชรเกษม]] ตำบลหาดใหญ่ [[อำเภอหาดใหญ่]] [[จังหวัดสงขลา]] 90110
277

การแก้ไข