ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การแก้ความกำกวม"

ย้อนการแก้ไขของ 118.173.156.238 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus
(ย้อนการแก้ไขของ 118.173.156.238 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Horus)
 
== เมื่อใดที่ควรแก้ความกำกวม ==
* ถ้าคำสองคำหรือมากกว่า มีความหมายแตกต่างกัน โดยที่น้ำหนักหรือระดับความสำคัญของสองข้อความเท่ากัน ให้ใช้หน้าหลักเป็นหน้าแก้ความกำกวม โดยเขียนข้อความอธิบาย และแสดงรายชื่อบทความโยงไปหาหัวข้อที่มีความตรงกัน เช่น [[วอชิงตัน]] สามารถหมายถึง [[รัฐวอชิงตัน]], [[จอร์จ วอชิงตัน]] หรือ [[วอชิงตัน ดี.ซี.]] ได้
ดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอออดอดอดอดอ
* ถ้าคำสองคำหรือมากกว่า มีความหมายแตกต่างกัน และน้ำหนักหรือระดับความสำคัญของความหมายเน้นไปทางใดมากกว่า ให้ใช้หน้านั้นเป็นหน้าหลักเหมือนเดิม และใส่ {{มบ|ความหมายอื่น}} ที่บนสุดของบทความเพื่อโยงไปยังหน้าแก้ความกำกวม จากนั้นสร้างหน้าแก้ความกำกวม โดยใช้ชื่อหน้าชื่อเดียวกันและเติมคำว่า " (แก้ความกำกวม) " ต่อท้าย เช่น [[รัฐ (แก้ความกำกวม)]] โดยหน้าบทความ[[รัฐ]]มีการโยงไปยังหน้าแก้ความกำกวม หรือถ้าคำอื่นมีความหมายอื่นแค่คำเดียว ให้ใช้ {{มบ|ความหมายอื่น}} โยงไปถึงหัวข้อนั้นที่บนสุดของบทความ
 
== การโยง ==
150

การแก้ไข