ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะวันนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Australian savanna.jpg|thumb|สะวันนาเขตร้อนตรงแบบในประเทศออสเตรเลียตอนเหนือแสดงความหนาแน่นของไม้ต้นสูงและการเว้นช่องสม่ำเสมออันเป็นลักษณะของสะวันนาหลายแห่ง]]
{{รีไรต์}}
'''สะวันนา''' ({{lang-en|savanna หรือ savannah}}) เป็นระบบนิเวศทุ่งหญ้าที่มีลักษณะไม้ต้นมีที่ว่างกว้างจนร่มไม้ไม่ปิด ร่มไม้เปิดทำให้แสงถึงพื้นเพียงพอเพื่อสนับสนุนชั้น[[ไม้ล้มลุก]]ซึ่งประกอบด้วยหญ้าเป็นหลัก
{{เก็บกวาด}}
{{โครงภูมิศาสตร์}}
'''ทุ่งหญ้าสะวันนา (savannah) ''' หมายถึง ทุ้งหญ้าเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรของทวีปแอฟริกา พืชพรรณหลักคือหญ้าซึ่งมีความสูง 1-3 เมตร กับไม้พุ่ม มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ไม่มาก ทุ้งหญ้าสะวันนาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ทั้งกินพืชอย่าง ยีราฟ ม้าลาย
แอนที่โลป และนกกระจอกเทศ และสัตว์กินเนื้ออย่าง สิงโต เสือดาว หรือไฮยีนา ทุ่งหญ้าสะวันนาจึงได้ชื่อว่า อาณาจักรของสรรพสัตว์