ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สเตปป์"

สเตปป์แบ่งเป็นสองลักษณะ<ref>[http://www.fs.fed.us/land/pubs/ecoregions/ecoregions.html Ecological Subregions of the United States]</ref>:
* '''สเตปป์เขตอบอุ่น''' (temperate steppe) ซึ่งถือว่าเป็นสเตปป์ที่แท้จริงที่พบในบริเวณ[[ภูมิอากาศภาคพื้นทวีป]]ของโลกซึ่งอาจจะแบ่งย่อยออกไปอีกได้จากที่แสดงให้เห็นใน “[http://www.fs.fed.us/land/pubs/ecoregions/ecoregions.html แผนที่ภูมิภาคสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา]” โดย[[กรมบริการป่าไม้แห่งสหรัฐอเมริกา]] (U.S. Forest Service)
* '''สเตปป์กึ่งโซนร้อน''' (subtropical steppe) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีพืชที่พบในบริเวณที่แห้งที่สุดที่มี[[ภูมิอากาศแบบเมดิเตอเรเนียน]] และมักจะมีช่วงเวลาที่ “ความเปียก” เพียงระยะสั้นยาว
 
สเตปป์ลักษณะอื่นๆ ก็มี [[สเตปป์พุ่มไม้]] และ [[สเตปป์แอลป์]]
ผู้ใช้นิรนาม