ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุลตร้าแมน"

อุลตร้าแมนเป็นสมาชิกหน่วยพิทักษ์อวกาศซึ่งในระหว่างที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่ในการนำตัว เบมล่าร์ สัตว์ประหลาดที่ชั่วร้ายไปส่งที่สุสานอวกาศอยู่นั้นมันกลับหลบหนีไป เขาจึงต้องติดตามมันมาจนถึงโลกและในขณะนั้นเองเขาก็พลาดไปชนกับยานวีทอลของหน่วยจนเป็นเหตุให้จนท.ฮายาตะ ต้องจบชีวิตลง อุลตร้าแมนที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจึงได้แบ่งชีวิตของตนให้กับฮายาตะและสาบานตนว่าจะปกป้องสันติภาพของโลกใบนี้ร่วมไปกับเขาทว่าเขามีเวลาอยู่บนโลกได้เพียง 3 นาทีเท่านั้น หากเกินเวลานั้นแล้วเขาก็จะหมดกำลังที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดได้อีกเป็นครั้งที่สอง
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
float choice;
int number;
float number1;
float Charges;
main()
{
printf("***** Tell me whatInput arenumber your= group?******\n\n");
scanf("%fd",&number1number);
printf("** 1 = Home **\n");
printfwhile("input number != "4);
printf("** 2 = Corporation **\n");
{
printf("** 3 = Industry **\n");
printf ("********************\nAgian = ");
scanf("%fd",&number1number);
printf(" Input choice = ");
{
scanf("%f",&choice);
if(choice==1number>4)
{
printf("********************\nnumber over\n");
}
printf("** 1 = Home **\n");
printf("*********Input your gallon***********\n\n");
printf("input number = ");
scanf("%f",&number1);
Charges=45+(number1*0.50);
printf(" Charges = %0.2f ",Charges);
}
else if(choice==2)
{
printf("********************\n\n");
printf("** 2 = Corporation **\n");
printf("*********Input your gallon***********\n\n");
printf("input number = ");
scanf("%f",&number1);
if(number1<=4000000)
{
Charges= 25000;
printf(" Charges = %0.2f ",Charges);
}
else
{
printf("** 1 = Home number **less\n");
Charges=0.25*(number1-4000000);
}
printf(" Charges = %0.2f ",Charges);
printf("Agian = }");
scanf("%fd",&number1number);
 
}
{ printf("********************\n\n");
printf("** 3 = Industry **\n");
printf("*********Input your gallon***********\n\n");
printf("input number = ");
scanf("%f",&number1);
if(number1<=4000000)
{
Charges= 25000;
printf(" Charges = %0.2f ",Charges);
}
else
if(number1>=4000000<=10000000)
{
Charges=50000;
printf(" Charges = %0.2f ",Charges);
}
else
{
Charges=75000;
printf(" Charges = %0.2f ",Charges);
}
 
printf("** 1 = Home ***WIN*****\n\n");
}
}
 
ผู้ใช้นิรนาม