ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สะวันนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''ทุ่งหญ้าสะวันนา (savannah) ''' หมายถึง ทุ้งหญ้าเขตร้อนใกล้เส้นศูนย...)
 
{{รีไรต์}}
{{เก็บกวาด}}
{{โครง}}
'''ทุ่งหญ้าสะวันนา (savannah) ''' หมายถึง ทุ้งหญ้าเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรของทวีปแอฟริกา พืชพรรณหลักคือหญ้าซึ่งมีความสูง 1-3 เมตร กับไม้พุ่ม มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่ไม่มาก ทุ้งหญ้าสะวันนาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ทั้งกินพืชอย่าง ยีราฟ ม้าลาย
แอนที่โลป และนกกระจอกเทศ และสัตว์กินเนื้ออย่าง สิงโต เสือดาว หรือไฮยีนา ทุ่งหญ้าสะวันนาจึงได้ชื่อว่า อาณาจักรของสรรพสัตว์
ผู้ใช้นิรนาม