ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ราชมงคลเกมส์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| list1 = [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1|1 (2526)]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2|2 (2527)]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3|3 (2528()]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 4|4 (2529)]] • [[กีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5|5 (2530)]]
| group2 = กีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
| list2 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 6|6 (2531)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 7|7 (2532)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 8|8 (2533)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 9|9 (2534)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 10|10 (2535)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 11|11 (2536)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 12|12 (2537)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 13|13 (2538)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 14|14 (2539)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 15|15 (2540)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ปีการศึกษา 2541|16 (2541)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 16|16 (2542)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 17|17 (2543)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 18|18 (2544)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 19|19 (2545)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 20|20 (2546)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 21|21 (2547)]]
| group3 = กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล<br>แห่งประเทศไทย
| list3 = [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 22|22 (2548)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 23|23 (2549)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 24|24 (2550)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 25|25 (2551)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 26|26 (2552)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 27|27 (2553)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 28|28 (2554)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 29|29 (2555)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 30|30 (2556)]] • [[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 31|31 (2557)]] • ''[[ราชมงคลเกมส์ ครั้งที่ 32|32 (2558)]]''
52,332

การแก้ไข