ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== ประวัติ ==
'''หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (ทัด เสนีวงศ์)''' ประสูติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2365 มีพระนามเดิมว่า'''หม่อมเจ้าทัด''' ทรงเป็นนาคหลวงอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2385 ที่[[วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]] มี[[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน)]] เป็นพระอุปัชฌาย์ [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)|พระมหาโต]]เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ผนวชแล้วไปประทับที่[[วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร]]
 
พ.ศ. 2407 ได้รับแต่งตั้งเป็น[[พระราชาคณะ]]ที่ ''หม่อมเจ้าพุทธุปบาทปิลันทน์''
พ.ศ. 2430 เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ที่ ''หม่อมเจ้าพระพุทธุปบาทปิลันธน์[[พระธรรมเจดีย์]] กระวีวงษนายก ตรีปิฎกบัณฑิตย มหาคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/041/324_1.PDF ตั้งตำแหน่งพระสงฆ], เล่ม 4, หน้า 325</ref>
 
พ.ศ. 2435 ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ฝ่ายเหนือที่ ''[[พระพิมลธรรม|พระพิมลธรรม์]] มหันตคุณ วิบุลปรีชาญาณนายก ตรีปิฎกคุณาลังการภูษิต อุตรทิศคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2435/052/461.PDF คำประกาศตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม 9, หน้า 461-2</ref> ย้ายไปครอง[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
 
พ.ศ. 2437 ได้รับสถาปนาเป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]]เจ้าคณะอรัญวาสีและ[[เจ้าคณะใหญ่หนกลาง|เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง]]ที่ ''หม่อมเจ้าพระ[[สมเด็จพระพุฒาจารย์]] อเนกสถานปรีชา สัปตวิสุทธิจริยาสมบัติ นิพัทธธุตคุณ สิริสุนทรพรตจาริก อรัญญิกมหาปรินายก ตรีปิฎกโกศล วิมลมัชฌิมคณฤศร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญญวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2437/039/308.PDF ประกาศตั้งตำแหน่งพระสงฆ์], เล่ม 11, หน้า 309</ref>
 
หม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุฒาจารย์สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2443