ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยัน เอวังเกลิสตา ปูร์กิเญ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(merely add categories)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ยัน เอวังเกลิสตา ปุร์คินเย เกิดเมื่อ ค.ศ. 1787 ที่เมืองเล็กๆ ใน[[โบฮีเมีย]] (ปัจจุบันคือ [[สาธารณรัฐเช็ก]]) เขาเรียนจบจากคณะ[[แพทยศาสตร์]] มหาวิทยาลัยชาลส์ และต่อมาได้เป็น[[ศาสตราจารย์]]ด้าน[[สรีรวิทยา]] เขาเป็นผู้ค้นพบปรากฏการณ์ปุร์คินเย ซึ่งอธิบายว่าทำไมมนุษย์จึงมองเห็นสีแดงได้ลดลง เมื่อเทียบกับสีน้ำเงิน และตีพิมพ์ผลงาน 2 เล่ม คือ ''Observations and Experiments Investigating the Physiology of Senses'' และ ''New Subjective Reports about Vision'' ที่เป็นจุดเริ่มต้นของวิชาจิตวิทยาเชิงทดลอง
 
ปุร์คินเยเป็นหนึ่งใน[[นักวิทยาศาสตร์]]ที่มีผลงานค้นพบหลายอย่าง ในปี ค.ศ. 1823 เขาเขียน[[วิทยานิพนธ์]]ที่ว่าด้วยลักษณะ 9 แบบของลายนิ้วมือ สิบปีต่อมา เขาก็ค้นพบ[[ต่อมเหงื่อ]] ต่อมาในปี ค.ศ. 1837 เขาก็ค้นพบ[[เซลล์เพอร์คินจี]] ซึ่งเป็น[[เซลล์ประสาท]]ขนาดใหญ่ที่มี[[เดนไดรต์]]หลายแขนงใน[[ซีรีเบลลัม]] และค้นพบเพอร์คินจีไฟเเบอร์เพอร์คินจีไฟเบอร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่ง[[กระแสไฟฟ้า]]ไปยัง[[หัวใจ|หัวใจห้องล่าง]] นอกจากนี้ เขายังค้นพบภาพสะท้อนปุร์คินเยเพอร์คินจี (Purkinje images) ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของวัตถุที่เกิดจากโครงสร้างในดวงตา รวมถึงริเริ่มการใช้คำว่า[[พลาสมา]]และ[[โพรโทพลาสซึม]]
 
ปุร์คินเยเสียชีวิตที่[[กรุงปราก]] เมื่อ ค.ศ. 1869 รวมอายุได้ 81 ปี<ref>[http://monoskop.org/Jan_Evangelista_Purkyně Jan Evangelista Purkyně - Monoskop]</ref>
24,868

การแก้ไข