ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณูปโภค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''สาธารณูปโภค''' คือ [[บริการ]]สาธารณะที่มีการใช้งานโดย[[จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชน]] โดยจะกล่าวในความหมายของ[[โครงสร้างพื้นฐาน]]สำหรับ[[บริการสาธารณะ]]สิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา การเดินรถประจำทาง โทรศัพท์
 
ใน[[สหรัฐอเมริกา]] คำว่าสาธารณูปโภค (public utility หรือ utility) ยังหมายถึงหน่วยงานที่ให้บริการเหล่านี้ โดยบริการส่วนใหญ่จะดำเนินงานโดย[[รัฐบาล]]โดยตรง ซึ่งบริการเหล่านี้จะอยู่ในลักษณะของ[[เศรษฐกิจผูกขาด]]<ref>[http://www.answers.com/topic/public-utility West's Encyclopedia of American Law]</ref> หรือถ้าดำเนินงานโดยเอกชน หน่วยงานเหล่านั้นจัดการโดย[[คณะกรรมการสาธารณูปโภค]]
 
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม