ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จาตุรนต์ ฉายแสง"

* [http://www.thaigov.go.th/general/cabin/chaturon.htm ข้อมูลจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล]
* [http://www.chaturon.com/ เว็บไซต์ส่วนตัว]
* [http://blog.tri333.net/2007/05/21.html/ จาตุรนต์ ฉายแสง พระยาพิชัยดาบหักแห่งศตวรรษที่ 21]
* [http://blog.tri333.net/2007/03/8.html จาตุรนต์ ฉายแสง กับ โลกธรรม 8]
 
 
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ}}
11

การแก้ไข