ธวัชชัย

ย้อนการแก้ไขของ เจเอฟเค (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ธวัชชัย
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ เจเอฟเค (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย ธวัชชัย)
# การทับศัพท์ยังไม่มีเกณฑ์ที่ครอบคลุม บางกรณีก็ไม่เป็นที่ยอมรับ
# ยังขาดการค้นคว้ามาเขียน ข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นการแปล และเรียบเรียงจากเว็บไซต์
# บางบทความมีเนื้อหาไม่เป็นสารานุกรม ใส่ความเห็นส่วนตัว บางทีมีการลบบทความคนอื่นโดยกล่าวหาว่าไม่เหมาะสม แล้วก็ล๊อกโดยไม่ให้เหตุผล
# บางบทความเนื้อหาไม่เป็นกลาง
# บางบทความละเมิดลิขสิทธ์จากเว็บไซต์ หรือหนังสือ (ตรวจสอบยาก)