ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระเบิดเถิดเทิงสิงโตทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนบทความกลับไปเนื่องจากมีบุคคลมีแก้ปั่นป่วน)
รอบนี้ จะมีแผ่นป้ายของผู้สนับสนุนรายการทั้งหมด 8 แผ่นป้าย ด้านหลังแผ่นป้ายจะมี "ลูกระเบิด" ซ่อนอยู่ ซึ่งใน 8 แผ่นป้ายจะมีจำนวนลูกระเบิดรวมกันทั้งหมด 18 ลูก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ 1 แผ่นป้ายเพื่อเป็นการกำหนดโอกาสว่าจะได้เข้าโดมระเบิดมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีจำนวนลูกระเบิดในป้ายที่เลือกน้อย ก็จะมีโอกาสโดนระเบิดน้อย แต่ก็อาจโดนระเบิดได้ แต่ถ้าเปิดได้จำนวนลูกระเบิดมาก โอกาสที่จะโดนระเบิดก็จะมีมากเช่นกัน แต่ก็อาจไม่โดนระเบิด (จำนวนลูกระเบิดเท่ากับจำนวนแผ่นป้ายในรอบโดมระเบิด) และ พิธีกรหลักและผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ 1 แผ่นป้าย ถ้าผู้เข้าแข่งขันเปิดป้ายมาแล้วเจอสัญลักษณ์ "+" จะต้องเปิดป้ายต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ "+" แล้วนำจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดมารวมกัน แต่ถ้าผู้เข้าแข่งขันเลือกแผ่นป้ายครบทุกคนแล้วไม่มีใครเจอสัญลักษณ์ "+" แผ่นป้ายซึ่งมีสัญลักษณ์ "+" ที่เหลืออยู่ก็จะตกเป็นของผู้ที่เลือกแผ่นป้ายคนแรกทันที
 
=== รอบ ??? (???)ฝ่าด่านสิงโตทอง ===
 
รอบนี้ จะมีแผ่นป้ายของผู้สนับสนุนรายการทั้งหมด 18 แผ่นป้าย ด้านหลังจะมีรูปใบหน้าของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนตามจำนวนลูกระเบิดที่เปิดได้จากรอบลุ้นระเบิด ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเปิดแผ่นป้ายเพื่อหาผู้ที่จะต้องเข้าโดมระเบิด โดยแขกรับเชิญจะเริ่มต้นเลือกแผ่นป้ายเป็นคนแรก (ในกรณีที่ไม่มีแขกรับเชิญ ผู้ที่มีลูกระเบิดมากที่สุดก็จะได้เลือกแผ่นป้ายแรก และถ้าในกรณีที่มีผู้เล่นได้ลูกระเบิดสูงสุดเท่ากันตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ก็จะมีการตกลงกันว่าจะให้ใครเลือกแผ่นป้ายแรกก่อน) หากเปิดออกมาเป็นรูปของใคร ผู้นั้นจะต้องเข้าโดมระเบิด
163

การแก้ไข