ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระเบิดเถิดเทิงสิงโตทอง"

ย้อนบทความกลับไปเนื่องจากมีบุคคลมีแก้ปั่นป่วน
(ย้อนบทความกลับไปเนื่องจากมีบุคคลมีแก้ปั่นป่วน)
== เกม ==
 
=== รอบลุ้นระเบิด ===
=== เกมคัตเอาท์นรก ===
 
รอบนี้ จะมีแผ่นป้ายของผู้สนับสนุนรายการทั้งหมด 8 แผ่นป้าย ด้านหลังแผ่นป้ายจะมี "ลูกระเบิด" ซ่อนอยู่ ซึ่งใน 8 แผ่นป้ายจะมีจำนวนลูกระเบิดรวมกันทั้งหมด 18 ลูก ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ 1 แผ่นป้ายเพื่อเป็นการกำหนดโอกาสว่าจะได้เข้าโดมระเบิดมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีจำนวนลูกระเบิดในป้ายที่เลือกน้อย ก็จะมีโอกาสโดนระเบิดน้อย แต่ก็อาจโดนระเบิดได้ แต่ถ้าเปิดได้จำนวนลูกระเบิดมาก โอกาสที่จะโดนระเบิดก็จะมีมากเช่นกัน แต่ก็อาจไม่โดนระเบิด (จำนวนลูกระเบิดเท่ากับจำนวนแผ่นป้ายในรอบโดมระเบิด) และ พิธีกรหลักและผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ 1 แผ่นป้าย ถ้าผู้เข้าแข่งขันเปิดป้ายมาแล้วเจอสัญลักษณ์ "+" จะต้องเปิดป้ายต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่มีสัญลักษณ์ "+" แล้วนำจำนวนลูกระเบิดทั้งหมดมารวมกัน แต่ถ้าผู้เข้าแข่งขันเลือกแผ่นป้ายครบทุกคนแล้วไม่มีใครเจอสัญลักษณ์ "+" แผ่นป้ายซึ่งมีสัญลักษณ์ "+" ที่เหลืออยู่ก็จะตกเป็นของผู้ที่เลือกแผ่นป้ายคนแรกทันที
163

การแก้ไข