ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

* [[ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร]] สาขาอุทุมพรพิสัย ,สาขาส้มป่อย
* [[ธนาคารออมสิน]] สาขาอุทุมพรพิสัย
** ในอดีต เคยมีธนาคารสหธนาคาร (ไทยธนาคาร) เปิดบริการ ที่ อ.อุทุมพรพิสัย ตอนนี้ได้ปิดบริการแล้ว ตามสภาพเศรษฐกิจไทย
และธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส อุทุมพรพิสัย
 
== งานประเพณีและงานเทศกาล ==
ผู้ใช้นิรนาม