ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

== สภาพทางสังคม ==
=== การสาธารณสุข ===
* [[โรงพยาบาลชุมชน]]ขนาด 90120 เตียง 1 แห่ง (กำลังปรับขยาย อีก 114 เตียง ตึก 5 ชั้น กำลังก่อสร้าง )
* สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
* สถานีอนามัย 21 แห่ง
ผู้ใช้นิรนาม