ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออุทุมพรพิสัย"

== สภาพเศรษฐกิจ ==
=== ธนาคาร ===
[[ธนาคาร]] 6 ธนาคาร 78 สาขา
* [[ธนาคารกสิกรไทย]] สาขาอุทุมพรพิสัย
* [[ธนาคารกรุงเทพ]] สาขาเทสโก้โลตัส อุทุมพรพิสัย
* [[ธนาคารกรุงไทย]] สาขาอุทุมพรพิสัย
* [[ธนาคารไทยพาณิชย์]] สาขาอุทุมพรพิสัย ,สาขาเทสโก้โลตัส อุทุมพรพิสัย
* [[ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร]] สาขาอุทุมพรพิสัย ,สาขาส้มป่อย
* [[ธนาคารออมสิน]] สาขาอุทุมพรพิสัย
 
ผู้ใช้นิรนาม