ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่]]<br>[[โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ]]<br>[[โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ]]
| group = [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
|head = [[นายประทีปเฉลา จำปาศรีพวงมาลัย]]
|head_label = ผู้อำนวยการ
| motto = '''ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม''' <br> นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญู กตเวทิตา<br><small> (ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี) </small>
138

การแก้ไข