ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผลิตคู่"

 
 
ในฟิสิกส์นิวเคลียร์, สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามสัญลักษณ์จากสมการนี้เกิดขึ้นเมื่อโฟตอนพลังงานสูงได้มีปฏิกิริยากับนิวเคลียสของอะตอม พลังงานของโฟตอนนี้สามารถแปลงให้เป็นมวลได้โดยผ่านทางสมการของไอน์สไตน์, E = MC2; เมื่อ E เป็นพลังงาน m คือ มวลและ c คือ ความเร็วของแสง
8,079

การแก้ไข