ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผลิตคู่"

เพิ่มขึ้น 356 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
<math>\boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{\gamma} \to e^- + e^+</math>
 
 
ในฟิสิกส์นิวเคลียร์, สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามสัญลักษณ์จากสมการนี้เกิดขึ้นเมื่อโฟตอนพลังงานสูงได้มีปฏิกิริยากับนิวเคลียสของอะตอม พลังงานของโฟตอนนี้สามารถแปลงให้เป็นมวลได้โดยผ่านทางสมการของไอน์สไตน์, E = MC2; เมื่อ E เป็นพลังงาน m คือ มวลและ c คือ ความเร็วของแสง
8,077

การแก้ไข