ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย"

# นายนเรศ สายหล้า มีนาคม 2548 – เมษายน 2551
# นางอุไร เอี่ยมสอาด เมษายน 2551- 30 กันยายน 2554
# [[นายประทีป จำปาศรี]] 1 ตุลาคม 2554 - ปัจจุบัน26 มกราคม 2558
 
== อัตลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียน ==
138

การแก้ไข