ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย"

| 1 || style="text-align:left;white-space:nowrap"|{{FlagUST|RU}} || 15 || style="text-align:left;white-space:nowrap"|[[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3|ครั้งที่ 3]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4|ครั้งที่ 4]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5|ครั้งที่ 5]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6|ครั้งที่ 6]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7|ครั้งที่ 7]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8|ครั้งที่ 8]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9|ครั้งที่ 9]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10|ครั้งที่ 10]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11|ครั้งที่ 11]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12|ครั้งที่ 12]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13|ครั้งที่ 13]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14|ครั้งที่ 14]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15|ครั้งที่ 15]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16|ครั้งที่ 16]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24|ครั้งที่ 24]]
|-
| 2 || style="text-align:left;white-space:nowrap"|{{FlagUST|CU}} || 1112 || style="text-align:left;white-space:nowrap"|[[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17|ครั้งที่ 17]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18|ครั้งที่ 18]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19|ครั้งที่ 19]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23|ครั้งที่ 23]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25|ครั้งที่ 25]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26|ครั้งที่ 26]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27|ครั้งที่ 27]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36|ครั้งที่ 36]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37|ครั้งที่ 37]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38|ครั้งที่ 38]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41|ครั้งที่ 41]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42|ครั้งที่ 42]]
|-
| 3 || style="text-align:left;white-space:nowrap"|{{FlagUST|KU}} || 7 || style="text-align:left;white-space:nowrap"|[[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1|ครั้งที่ 1]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2|ครั้งที่ 2]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20|ครั้งที่ 20]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21|ครั้งที่ 21]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22|ครั้งที่ 22]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29|ครั้งที่ 29]], [[กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35|ครั้งที่ 35]]
792

การแก้ไข