ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อรทัย ดาบคำ"

# แวะมาหลอก...หรือตั้งใจมารัก
 
==== ชุดที่ 10 เจ้าชายของชีวิต (16 มกราคม 2557 - ปี 2558) ====
* คำร้อง สลา คุณวุฒิ,จักษ์ เมืองสาเกตุ,ธนัช เบญจวรรณ,สมชาย ตรุพิมาย,อำไพ มณีวงศ์,ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก,
* ทำนอง สลา คุณวุฒิ,ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว,จักษ์ เมืองสาเกตุ,ธนัช เบญจวรรณ,สมชาย ตรุพิมาย,อำไพ มณีวงศ์,ศราวุธ ทุ่งขี้เหล็ก
ผู้ใช้นิรนาม