ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประมวล สภาวสุ"

* [[ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ]]
* [[เหรียญชัยสมรภูมิ]]
* [[พ.ศ. 2532]] - [[ไฟล์:The Boy Scout Citation Medal 1st class (Thailand) ribbon.png|80px]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ]] <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/D/118/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ] เล่ม ๑๐๖116 ตอน ๑๑๘118 ง ฉบับพิเศษ ๒๘28 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ หน้า ๒2532</ref>
* [[เหรียญลูกเสือสดุดี]]
* [[เหรียญกาชาด ชั้นที่ 1]]