ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พึ่ง ศรีจันทร์"

หน้าใหม่: {{ผู้นำประเทศ | name = พึ่ง ศรีจันทร์ | image = พึ่ง ศรีจันทร์.jpg | imagesize = 180px <!...
(หน้าใหม่: {{ผู้นำประเทศ | name = พึ่ง ศรีจันทร์ | image = พึ่ง ศรีจันทร์.jpg | imagesize = 180px <!...)
(ไม่แตกต่าง)