ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การได้ยิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''การได้ยิน''' หรือ '''การฟัง''' หมายถึงการรับรู้[[เสียง]]ได้ เป็นการรับรู้การสื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า อวัยวะที่ใช้ในการฟังเราเรียกว่า[[หู]] การได้ยินเป็นหนึ่งในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดกั้นได้(ได้แก่ การได้ยิน [[การดม]] และ[[กายสัมผัส]])
 
== กระบวนการการได้ยินของมนุษย์ ==
{{บทความหลัก|เสียง}}
{{บทความหลัก|หู}}
{{โครงส่วน}}
สาว
 
== การฟังในทางการสื่อสาร ==
การฟังในทางการสื่อสาร หมายถึงการรับรู้สารที่ผ่านสื่อ (Media) ที่เป็นเสียง การฟังมักจะคู่กับการพูด แต่ไม่จำเป็นต้องฟังการพูดก็ได้ การฟังอาจนับรวมไปถึงการฟังสัญญาณเสียงซึ่งเป็น[[อวัจนภาษา]] การฟังในทางการสื่อสารจะแตกต่างจากการได้ยิน เนื่องจากการได้ยินเป็นสัมผัสที่ปิดกั้นไม่ได้ การฟังจึงขยายความหมายถึงไปกว้างกว่าการได้ยิน โดยการฟังจะรวมถึงการนำสารที่ได้จากการได้ยิน มาคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองด้วย<ref>[http://www.truexpert.info/@information/ge1101/thai_usage01.doc ความแตกต่างระหว่างการฟังและการได้ยิน อยู่ในบทที่สอง เรื่องการฟัง]</ref>
 
== อุปสรรคในการฟัง ==
146,639

การแก้ไข