ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเมอร์"

 
 
frgdf6565266กิ้แ6
=== วรรณกรรม ===
26+
มีนิยาย กาพย์ กลอน ซึ่งท่องจำต่อๆกันมา งานส่วนใหญ่เกี่ยวกับศาสนา เช่น บทสวด คำโคลงสดุดีเทพเจ้า ฯลฯ ที่เด่นที่สุดคือ [[มหากาพย์กิลกาเมช]] ซึ่งเป็นเรื่องราวของวีรบุรุษกิลกาเมซซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวอูรุก
้เก
เกด้่+ด่้ิืิอ565
 
้่ด่าเ5+5เ+25ด3่3พ่พ
ชาวซูเมอร์มีอำนาจปกครองบริเวณซูเมอร์เกือบพันปี ต่อมาพวก[[ชนเผ่าเซมิติก]]แทรกซึมทางตะวันตก ผู้นำชนเผ่าคือ พระเจ้าซาร์กอนแห่งแอกแคดได้ยกกำลังกองทัพลงมาในเชตซูเมอร์ ทำให้นครรัฐซูเมอร์ยอมแพ้
้46ั5่ี+่5เ61เก3545้่53้่
 
== ดูเพิ่ม ==
2

การแก้ไข