ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วนศาสตร์"

เพิ่มขึ้น 1,735 ไบต์ ,  14 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: วนศาสตร์ (Forestry) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ...)
 
วนศาสตร์ (Forestry) เป็นศาสตร์และศิลปที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับป่าไม้ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคมพืชป่าไม้โดยมีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ สาขาทรัพยากรป่าไม้ เช่น ชีววิทยาป่าไม้ วนวัฒนวิทยา วิทยาศาสตร์สัตว์ป่าและทุ่งหญ้า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ หรือวนผลิตภัณฑ์ สาขาวนศาสตร์ชุมชน เป็นต้น
 
การป่าไม้ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงสถาปนากรมป่าไม้ (Royal Forest Department)เมื่อร้อยปีเศษมาแล้ว โดยจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการป่าไม้ชาวอังกฤษชื่อนาย เอ็ช. สเลด เป็นอธิบดีคนแรก
 
การศึกษาด้านวิชาการป่าไม้หรือวนศาสตร์เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยการจัดตั้งโรงเรียนป่าไม้จังหวัดแพร่ ต่อมาเมื่อได้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ พ.ศ. 2486 จึงได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยวนศาสตร์และเปลี่ยนมาเป็นคณะวนศาสตร์ในปัจจุบัน
16

การแก้ไข