ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพบกเยอรมัน (จักรวรรดิเยอรมัน)"

== ดูเพิ่ม ==
* [[กองทัพปรัสเซีย]]
* [[บุนเดซเฮร์]]
* [[ดอยท์บุนเวร์]]
* [[ไรชส์เวร์]]
* [[เวร์มัคท์]]
* [[กองทัพประชาชนแห่งชาติ]]
* [[กองทัพบกเยอรมัน]]
 
== อ้างอิง และ เชิงอรรถ ==
ผู้ใช้นิรนาม