ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหิว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''ความหิว'''เป็นความรู้สึกเมื่อบุคคลมีความจำเป็นทางสรีรวิทยาเพื่อกินอาหาร ในทางตรงข้าม ความอิ่ม (satiety) คือ ปราศจากความหิว ความอยากเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่ประสบกับการกิน เป็นความปรารถนากินอาหาร มีทฤษฎีกำเนิดความรู้สึกหิวหลายทฤษฎี ผู้มีสุขภาพดีและมีอาหารบำรุงดีสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสัปดาห์โดยไม่ต้องกินอาหาร โดยมีการอ้างพิสัยระหว่างสามถึงสิบสัปดาห์ ความรู้สึกหิวตรงแบบสำแดงหลังไม่ได้กินอาหารไม่กี่ชั่วโมงและโดยทั่วไปถือว่าไม่พึงปรารถนา
'''ความหิว''' เป็นลักษณะอาการของการแสดงออกตามความต้องการของร่างกาย เป็นไปอย่างอัตโนมัติเพื่อแสดงออก ถึงความต้องการ[[อาหาร]]ประจำมื้อ โดยเกิดจากการหลั่งเอนไซม์ ให้สมองสั่งการให้รู้ว่า ถึงเวลาที่ควรจะรับประทานอาหารแล้ว{{อ้างอิง}}
== ลักษณะและการแสดงออก ==
เมื่อกระเพาะอาหารมีการเริ่มหลั่งเอนไซ่ม์เพื่อเคลือบกระเพราะอาหารแล้วนั้นจะเกิดการสั่งการไปยังสมองเพื่อให้รู้ถึงความพร้อมในการย่อยอาหาร เมือสมองได้รับข้อมูลแล้วจะทำการส่งคำสั่งออกไปยัง ส่วนควบคุมด้านพฤติกรรมและการดำเนินการอัตโนมัติ เพื่อให้ร่างกายรับประทานอาหาร หากไม่มีการรับประทานอาหารไปนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุมกรดและน้ำย่อยในกระเพาะทำให้เกิดการกัดกร่อน สารเคลือบที่ป้องกันเนื้อเยื่อให้บางลงจนถึงชั้นเนื้อเยื่ออ่อน ทำให้เกิดอาหารแสบร้อนและมีความเสี่ยงในการก่อของโรคกระเพาะขึ้นได้
== สุขอนามัยและการรักษา ==
ในการรักษาความหิวนั้นจึงควรรับประทานอาหารให้พอเพียง แต่ไม่เกิดความหิวซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด ควรรับประทานไปเรื่อยไม่รีบร้อนเพื่อลดความอยากอาหาร ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุด หากไม่สามารถรับประทานอาหารได้ ควรหาน้ำหรืออาหารที่สามารถย่อยได้อย่างรวดเร็วรับประทานไปเรื่อยจนความอยากอาหารลดลง หากมีอาการปวดแสบหลังรับประทานอาหารควรไปพบแพทย์ทันที
 
== ความหมายอื่นๆ ==
โดยปกติแล้วคำว่าความหิวหลัก ๆ จะใช้กับอาการอยากอาหาร แต่ในด้านการใช้ภาษาสามารถใช้เป็น[[คำแสลง]]ได้ ตัวอย่าง เช่น หิวเงิน (หมายถึงอาการที่อยากได้เงินจนเกินความพอดี) เป็นต้น
 
== รายการอ้างอิง ==
หมอชาวบ้าน เล่มที่ 41 ปี 2542 คอลัมน์ สุขภาพกาย
== รายการเพิ่มเติม ==
{{โครงส่วน}}
 
 
[[หมวดหมู่:อาหารและเครื่องดื่ม]]