ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

|-
| bgcolor ="#cccccc"| '''3'''<br><small>(1)</small>
| [[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailandพระยาศรยุทธเสนี.pngJPG|100px]]
| พลเรือตรี [[พระยาศรยุทธเสนี]]<br> (กระแส ประวาหะนาวิน)
| 26 กุมภาพันธ์ 2477<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/1005.PDF ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งใหม่] เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖</ref>
13,694

การแก้ไข