ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

| แต่งตั้ง<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/A/816.PDF พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖] เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖</ref>
|-
| bgcolor ="#cccccc"| '''3'''<br><small>(1)</small>
| [[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailand.png|100px]]
| พลเรือตรี [[พระยาศรยุทธเสนี]]<br> (กระแส ประวาหะนาวิน)
| 24 มิถุนายน 2486
|-
| bgcolor ="#ccccccE9E9E9"| '''63'''<br><small>(2)</small>
| [[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailand.png|100px]]
| พลเรือตรี [[พระยาศรยุทธเสนี]]<br> (กระแส ประวาหะนาวิน)
|
|-
| bgcolor ="#cccccc"| '''76'''<br><small>(1)</small>
| [[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailand.png|100px]]
| [[เกษม บุญศรี]]
|
|-
| bgcolor ="#cccccc"| '''87'''
|[[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailand.png|100px]]
| [[พึ่ง ศรีจันทร์]]
|
|-
| bgcolor ="#E9E9E9"| '''76'''<br><small>(2)</small>
| [[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailand.png|100px]]
| [[เกษม บุญศรี]]
|
|-
| bgcolor ="#cccccc"| '''98'''
| [[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailand.png|100px]]
| [[เพียร ราชธรรมนิเทศ|พระราชธรรมนิเทศ]]<br> (เพียร ราชธรรมนิเทศ)
|
|-
| rowspan=2 bgcolor ="#cccccc"| '''109'''<br><small>(1-2)</small>
| rowspan=2| [[ไฟล์:Seal of the National Assembly of Thailand.png|100px]]
| rowspan=2| พลเอก [[พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)]]
3,449

การแก้ไข