ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสันตะปาปา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:รัฐของพระสันตะปาปา ไปยัง หมวดหมู่:รัฐสันตะปาปา)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox Former Country
|native_name = ''Stati della Chiesa''
|conventional_long_name = รัฐอาณาจักรสันตะปาปา
|common_name = รัฐสันตะปาปา
|status = พระอาณาจักรแห่งคริสตจักรคาทอลิก
|status = รัฐ
|continent = ยุโรป
|region = อิตาลี
ผู้ใช้นิรนาม