ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

## [[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] (หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร)
## [[หม่อมราชวงศ์บุษบา กิติยากร|ท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์]]
# '''พลโท นายแพทย์ [[หม่อมหลวงจินดา สนิทวงศ์]]''' เสกสมรสกับท่านผู้หญิงเกนหลง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (สิทธิสารีบุตรหงสนันทน์) มีบุตรธิดา 3 คนดังนี้
## พลอากาศเอก จารึก สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
## คุณหญิงบุษยา ไกรฤกษ์
ผู้ใช้นิรนาม