ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย"

| 29 มีนาคม 2495
| 25 กุมภาพันธ์ 2500
| rowspan=2| ประเภทที่ 2แต่งตั้ง
|-
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 8|8]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500|2500/1]])
| bgcolor ="#cccccc"| '''11'''
| [[ไฟล์:ศิริ สิริโยธิน.jpg|100px]]
| นาย[[ศิริ สิริโยธิน]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 10|10]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512|2512]])
| 10 กุมภาพันธ์ 2512
| bgcolor ="#cccccc"| '''12'''
| [[ไฟล์:ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์.JPG|100px]]
| นาย[[ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 11|11]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518|2518]])
| 7 กุมภาพันธ์ 2518
| bgcolor ="#cccccc"| '''13''' <br><small>(1)</small>
| [[ไฟล์:U-tai.gif|100px]]
| นาย[[อุทัย พิมพ์ใจชน]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 12|12]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519|2519]])
| 19 เมษายน 2519
| bgcolor ="#cccccc"| '''14'''
| [[ไฟล์:บุญเท่ง ทองสวัสดิ์.jpg|100px]]
| นาย[[บุญเท่ง ทองสวัสดิ์]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 13|13]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522|2522]])
| 9 พฤษภาคม 2522<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2522/A/078/3.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๙๖, ตอนที่ ๗๘, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒</ref>
| bgcolor ="#E9E9E9"| '''13'''<br><small>(2)</small>
| [[ไฟล์:U-tai.gif|100px]]
| นาย[[อุทัย พิมพ์ใจชน]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 14|14]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526|2526]])
| 27 เมษายน 2526<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2526/A/067/27.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๖๗, ๒๘ เมษายน ๒๕๒๖</ref>
| bgcolor ="#cccccc"| '''15'''
| [[ไฟล์:Chuan.jpg|100px]]
| นาย[[ชวน หลีกภัย]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 15|15]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529|2529]])
| 4 สิงหาคม 2529<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/A/137/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๑๓๗, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙</ref>
| bgcolor ="#cccccc"| '''16'''
| [[ไฟล์:Panja kesornthong.jpg|100px]]
| นาย[[ปัญจะ เกสรทอง]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 16|16]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2531|2531]])
| 3 สิงหาคม 2531<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/126/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๑๒๖, ๓ สิงหาคม ๒๕๓๑</ref>
| bgcolor ="#cccccc"| '''18'''
| [[ไฟล์:Marud.jpg|100px]]
| นาย[[มารุต บุนนาค]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 18|18]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กันยายน พ.ศ. 2535|2535]])
| 22 กันยายน 2535
| bgcolor ="#cccccc"| '''19'''
| [[ไฟล์:Bunuar prasertsuwarn.jpg|100px]]
| นาย[[บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 19|19]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538|2538]])
| 11 กรกฎาคม 2538
| bgcolor ="#cccccc"| '''20'''
| [[ไฟล์:Wan muhammad.jpg|100px]]
| นาย[[วันมูหะมัดนอร์ มะทา]]
| rowspan=2| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 20|20]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539|2539]])
| 24 พฤศจิกายน 2539
| bgcolor ="#cccccc"| '''21'''
| [[ไฟล์:Bhichai Rattakul.jpg|100px]]
| นาย[[พิชัย รัตตกุล]]
| 30 มิถุนายน 2543
| 9 พฤศจิกายน 2543
| bgcolor ="#E9E9E9"| '''13''' <br><small>(3)</small>
| [[ไฟล์:U-tai.gif|100px]]
| นาย[[อุทัย พิมพ์ใจชน]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 21|21]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544|2544]])
| 6 กุมภาพันธ์ 2544<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2544/E/009/2.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๑๘, ตอนพิเศษ ๙ ง, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔</ref>
| bgcolor ="#cccccc"| '''22'''
| [[ไฟล์:Phokin.jpg|100px]]
| นาย[[โภคิน พลกุล]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 22|22]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548|2548]])
| 8 มีนาคม 2548<ref> ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00154355.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๒๒, ตอนพิเศษ ๑๙ ง, ๘ มีนาคม ๒๕๔๘</ref>
| bgcolor ="#cccccc"| '''23'''
| [[ไฟล์:Yongyut Tiyapairat.jpg|100px]]
| นาย[[ยงยุทธ ติยะไพรัช]]
| rowspan=2| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23|23]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550|2550]])
| 24 มกราคม 2551<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/022/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๒๒ ง, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑</ref>
| bgcolor ="#cccccc"| '''24'''
| [[ไฟล์:ChaiChidchob.jpg|100px]]
| นาย[[ชัย ชิดชอบ]]
| 15 พฤษภาคม 2551<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/082/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๘๒ ง, ๑๖​ พฤษภาคม ๒๕๕๑</ref>
| 10 พฤษภาคม 2554<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/033/19.PDF พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔] เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๓๓ ก, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔</ref>
| bgcolor ="#cccccc"| '''25'''
| [[ไฟล์:Somsak kiatsuranont.jpg|100px]]
| นาย[[สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์]]
| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24|24]] <br> ([[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554|2554]])
| 2 สิงหาคม 2554<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/085/1.PDF ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร] เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๕ ง , ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑</ref>
3,776

การแก้ไข