ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์ปลากระโทง"

 
== การจำแนก ==
มีทั้งหมด 1011 [[สปีชีส์|ชนิด]] ใน 5 สกุล ประกอบไปด้วย
* [[Istiompax indica|ปลากระโทงดำ]] (''Istiompax indica'')
* [[Istiophorus platypterus|ปลากระโทงร่มแอตแลนติก]] (''Istiophorus platypterusalbicans'')
* [[Istiophorus platypterus|ปลากระโทงร่มอินโด-แปซิฟิก]] (''Istiophorus platypterus'')
* [[Kajikia albida|ปลากระโทงขาว]] (''Kajikia albida'')
* [[Kajikia audax|ปลากระโทงลาย]] (''Kajikia audax'')
ผู้ใช้นิรนาม