ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาพุทธในเกาหลี"

(แม่แบบ)
 
== สมัยราชวงศ์โคเรียว ==
ใน [[พ.ศ. 1200]] [[อาณาจักรซิลลา]]ได้รับชัยชนะ ก็รวมอาณาจักรทั้งสามเป็นปึกแผ่นมั่นคง และรวบรวมพระคัมภีร์ต่างๆมาจัดเป็นแบบแผนเดียวกัน ทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ทางรัฐก็ถวายการอุปถัมภ์แก่สงฆ์ เช่น การพิมพ์[[พระไตรปิฎก]] 1,600 หน้า ด้วยตัวพิมพ์ไม้แกะ และการจารึกคัมภีร์ 50,000 เล่มเศษ ยุคนี้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมากสาวาสว้รน้เร
 
== สมัยราชวงศ์โชซอน ==
ผู้ใช้นิรนาม