ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหมุนควง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''การหมุนควง''' หมายถึง [[การหมุน]]ของวัตถุรอบแกน โดยแกนในการหมุนก็หมุนเป็นวงกลมอยู่ด้วย เช่น การหมุนของ[[โลก]]และ[[ดาวเคราะห์]]ดวงอื่น ๆ มันสามารถกำหนดเป็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางของแกนหมุนที่[[มุมออยเลอร์]]ที่สอง (Euler angle) (การแกว่ง) เป็นค่าคงที่ แรงบิดฟรีและแรงบิดเหนี่ยวนำ: ในวิชาฟิสิกส์, การหมุนควงมีสองประเภท คือ: [[แรงบิด]]อิสระ (torque-free) และแรงบิดเหนี่ยวนำ (torque-induced)
 
ในทางดาราศาสตร์, "การหมุนควง" หมายถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อย่างช้า ๆ ในหลาย ๆ พารามิเตอร์ของการหมุนหรือการโคจรของวัตถุทางดาราศาสตร์, และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง[[การหมุนควงของอิควิน็อกซ์]] <ref>http://www.ahlulbait.org/main/content.php?category=45&id=371</ref> (precession of the equinoxes) ของโลก ดู[[การหมุนควง#ดาราศาสตร์|ส่วนดาราศาสตร์ (ด้านล่าง)]].
 
==แรงบิดอิสระ ==
8,077

การแก้ไข