ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศตองงา"

 
=== ฝ่ายบริหาร ===
[[ไฟล์:Tuivakano_cropped.jpg|thumbnail|150px|ลอร์ดตูอีวากาโน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน]]
 
อำนาจของฝ่ายบริหารในตองกาอยู่ที่นายกรัฐมนตรี พระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตามคำแนะนำของรัฐสภา<ref name="ICT"/> นายกรัฐมนตรีมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี<ref>{{cite web|url=http://thecommonwealth.org/our-member-countries/tonga/constitution-politics|title=Tonga : Constitution and politics|publisher=The Commonwealth|date=6 February 2014}}</ref> นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถวายคำแนะนำแด่พระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ <ref name="gov"/> คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกในรัฐสภาและสมาชิกนอกรัฐสภาได้ไม่เกิน 4 คน<ref name="ame2">{{cite web|url=http://crownlaw.gov.to/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2010/2010-0020/ActofConstitutionofTongaAmendmentNo.2Act2010.pdf|title=ACT OF CONSTITUTION OF TONGA AMENDMENT) (NO.2) ACT 2010|publisher=/crownlaw|date=6 February 2014}}</ref> ปัจจุบันประเทศตองกามีกระทรวง 15 กระทรวง<ref>{{cite web|url=https://www.cia.gov/library/publications/world-leaders-1/TN.html|title=Tonga|publisher=CIA|date=6 February 2014}}</ref> นายกรัฐมนตรีตองกามีหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานสภาผู้แทนราษฎร<ref name="lord">{{cite web|url=http://crownlaw.gov.to/cms/images/LEGISLATION/AMENDING/2010/2010-0020/ActofConstitutionofTongaAmendmentNo.2Act2010.pdf|title=Head of Government of Tonga - Prime Minister Lord Tu'ivakano|publisher=Ministry of Information and Communications|date=6 February 2014}}</ref> เสนอแนะการแต่งตั้งผู้ว่าการเขตต่อพระมหากษัตริย์<ref name="ame2"/> และบริหารราชการแผ่นดิน
 
8,277

การแก้ไข