ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(replaceViaSearch)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| en_name = The Holy Infant Jesus Roi-Et School
| establish_date = [[16 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2529]]
| founder = บาทหลวง[[บาทหลวงไพศาล ใจดี]]
| type = [[โรงเรียนเอกชน]]
| headman = บาทหลวงสำรอง คำศรี
| website = [http://www.holy.ac.th/ holy.ac.th]
}}
'''โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด''' ({{lang-en|The Holy Infant Jesus Roi-Et School}})(อักษรย่อ: พก., PK) เป็น[[โรงเรียนเอกชน]] แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนก[[อนุบาล]] แผนก[[แผนกประถมศึกษา]] แผนก[[แผนกมัธยมมัธยมศึกษา]] ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองร้อยเอ็ด อยู่สองฝั่งถนนเลี่ยงเมือง มีสะพานลอยเชื่อมต่อสองฝั่ง
 
 
'''โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด''' ({{lang-en|The Holy Infant Jesus Roi-Et School}})(อักษรย่อ: พก., PK) เป็น[[โรงเรียนเอกชน]] แบ่งเป็น 3 แผนก คือแผนก[[อนุบาล]] [[แผนกประถม]] [[แผนกมัธยม]] ตั้งอยู่เลขที่ 218 ถนนรอบเมือง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง [[จังหวัดร้อยเอ็ด]] สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ดเขต ๑ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองร้อยเอ็ด อยู่สองฝั่งถนนเลี่ยงเมือง มีสะพานลอยเชื่อมต่อสองฝั่ง
 
==ทำเนียบผู้บริหาร==
==สัญลักษณ์ของโรงเรียน==
 
[[ไฟล์:Holy family image.jpg|thumb|180px|พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้าอาคาร[[มีคาแอล]]]]
 
สัญลักษณ์ของโรงเรียนคือ'''อนุสาวรีย์[[ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์]]''' ซึ่งเป็น[[รูปเคารพ]]ทางศาสนา ของศาสนาคริสต์ นิกาย[[นิกายโรมันคาทอลิก]] ประกอบด้วรูปเคารพของพระกุมาร[[เยซู]]([[พระกุมารเยซู]]ในขณะยังเยาว์วัย) [[นักบุญโยเซฟ]] และ[[พระแม่พระนางมารีย์พรหมจารี]] ซึ่งมีความหมายดังนี้ พระกุมาร คือ องค์อุปถัมภ์ของ[[โรงเรียน]] ทรงได้รับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่ จากบิดา บุญธรรมคือ[[นักบุญโยเซฟ]] และมารดาคือ [[พระแม่มารีย์]] (แม่พระ)[[ โรงเรียน]]ได้ยึดถือเป็นแบบเฉพาะในด้านการให้การอบรม อันเป็นพื้นฐานแรกของ[[ชีวิต]]มนุษย์ ซึ่งถือว่า[[ครอบครัว]]เป็น[[โรงเรียน]]แห่งแรกสมดังคติที่ว่า "ครอบครัวดี สังคมดี" และเพื่อให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียนดังนี้ จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียนพระกุมารไว้ดังนี้ <ref name="คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ระดับมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2548">โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด, คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ (ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2548,2548, หน้า 4</ref>
 
==ตราโรงเรียน==
* [[เทียน]]จุด คือ คุณธรรม
* [[หนังสือ]] คือ ปัญญาดี
* [[แสง]][[เทียน]] คือ ชีวิตต้องมีการพัฒนาอย่เสมอจึงจะก้าวหน้า<ref name="คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ระดับมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2548"/>
 
==[[ปรัชญา]][[โรงเรียน]]==
 
วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
==คำขวัญ==
 
ศาสนธรรม นำการศึกษา พัฒนาชีวิต<ref name="คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ระดับมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2548"/>
<ref name="คู่มือปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ระดับมัธยมศึกษา)ประจำปีการศึกษา 2548"/>
==อ้างอิง==
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด]]
{{โครงสถานศึกษา}}
[[หมวดหมู่:องค์การที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2529]]