ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุกข์"

เพิ่มขึ้น 21 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
(ย้อนการแก้ไขของ Buaready (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
== ทุกข์ในอริยสัจ ==
ทุกข์ถือเป็นความจริงอันประเสริฐข้อที่ 1 ในอริยสัจ 4 จึงเรียกว่า'''ทุกขสัจ''' มี 11 อย่าง ได้แก่ :-
# '''ชาติ''' หมายถึง ความเกิดต่อหมักรักสมพิต ความบังเกิด ความหยั่งลงเกิด เกิดจำเพาะ ความปรากฏแห่งขันธ์ ความได้อายตนะครบ ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ
# '''ชรา''' หมายถึง ความแก่ ภาวะของความแก่ ฟันหลุด ผมหงอก หนังย่นเป็นเกลียว ความเสื่อมแห่งอายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ
# '''มรณะ''' หมายถึง ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความแตกทำลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทำกาละ ความทำลายแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งซากศพไว้ ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ จากหมู่สัตว์นั้นๆ ของเหล่าสัตว์นั้นๆ
ผู้ใช้นิรนาม