ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ต้องการสัญญาอนุญาตสำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลด
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
Know more The written description of the action in real life.
==ต้องคุยกันแล้ว==
วิกิพีเดียก็เหมือนกับทุกสังคมนั่นแหละครับ มีขื่อมีแปที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะทำอะไรยังไงได้มากน้อยขนาดไหน ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะอยู่บนโลกจะมาลงวิกิพีเดียได้หมด เพราะวิกิพีเดียคือสารานุกรม สารานุกรมมีไว้เก็บสิ่งที่เป็นสาระ พวกหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ถือเป็นสาระที่ควรจะมีอยู่ในสารานุกรม แต่คุณเองก็ไม่เชื่อในหลักนี้ ไม่เชื่อแล้วยังพาลบอกว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมเสรี ดังนี้กูจะเขียนยังไงก็ได้ หลายคนก็คิดแบบนี้แล้วก็ล้มหายตายจากไป มีแต่คนที่ยังมุทะลุอย่างคุณนั่นแหละที่ยังคงกล้ามาสู้
There you will come to know and should know that the Slaughterhouse.
 
ผมเองจะไม่ทำอะไรก็ได้ แต่ในขณะที่ผมยังเป็นผู้ดูแลอยู่ ผมก็จำเป็นต้องรักษาขื่อแปที่คุณไม่ชอบไว้ ตอนนี้ผมลงจากตำแหน่งผู้ดูแลและลดบทบาทลงเพราะเรื่องอื่นแล้วก็จริง แต่ผมก็สังเกตว่าคุณก็ยังราวีผมไม่เลิกด้วยการปลอมเป็นผม แม้จะเปลี่ยนชื่อก็ยังปลอมอยู่ แต่ถึงคุณจะหลอกคนอื่นให้เชื่อยังไงก็ตาม คุณก็ไม่มีทางหลอกระบบให้เชื่อได้ว่าเป็นผมแน่นอน และผมขอย้ำว่า ถ้าจำเป็น ผมอาจต้องเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด เพราะเห็นทีว่าถ้าผมไม่ทำอะไรสักอย่าง จะเป็นภัยกับตัวผมเอง --[[ผู้ใช้:V(g)|V(g)]] ([[คุยกับผู้ใช้:V(g)|พูดคุย]]) 20:53, 25 ตุลาคม 2557 (ICT)
Then, kill the animal has already told. We are assuming that the body part may be allowed to kill. And establish an effective attack.
 
== ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:Ajinnasilo bhikkhu..jpg ==
In Thailand said that (th-โกฏฐาสทั้ง ๖ คือ ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม และปอด ย่อมปรากฏเป็นราวกะว่าโรงฆ่าสัตว์.) is in the Scriptures which clearly know that. True and describe the process and wonders. The party says Butchery bad It is true that Should mean that our body is the devil. It is no good and evil.
ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด [[:ไฟล์:Ajinnasilo bhikkhu..jpg]] อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมี[[วิกิพีเดีย:นโยบาย|นโยบาย]]ที่เคร่งครัดในเรื่อง[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|ลิขสิทธิ์]] โดยภาพดังกล่าว'''จะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน''' หากไม่มีการระบุ '''สัญญาอนุญาต''' และ '''แหล่งที่มา'''
* หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษา[[วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ|นโยบายการใช้ภาพ]] และสอบถามได้ที่[[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย|เลขาชาววิกิพีเดีย]]
That start at Datebook to Abhidhamma Pitaka of Thailand Tipitaka Edition, which still means.
* สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ [[วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ|ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ]] ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
* สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการ[[วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ|อัปโหลดภาพ]] สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง
Kidneys, Heart, Liver, Pleura, Spleen, and Lungs. Tipitaka say these things in real life. Tipitaka said to testing Slaughterhouse located how ?--<font face="DilleniaUPC" size="6" style="color:pink"><i><b>E Spot</b></i></font> — [[คุยกับผู้ใช้:AH Office|<span style="color:green" size="6">การแจ้งเตือนตามกำหนด</span>]] 23:17, 3 มกราคม 2558 (ICT)
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดย[[ผู้ใช้:BotKung|บอตคุง]] หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ [[คุยกับผู้ใช้:Jutiphan]] --[[User:BotKung|บอตคุง]] | [[คุยกับผู้ใช้:Jutiphan|<span style="color:#ff0000">แจ้งผู้ดูแล</span>]] 11:10, 3 มกราคม 2558 (ICT)
 
== ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:Ajinnasilo bhikkhu..jpg ==
ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด [[:ไฟล์:Ajinnasilo bhikkhu..jpg]] อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมี[[วิกิพีเดีย:นโยบาย|นโยบาย]]ที่เคร่งครัดในเรื่อง[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|ลิขสิทธิ์]] โดยภาพดังกล่าว'''จะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน''' หากไม่มีการระบุ '''สัญญาอนุญาต''' และ '''แหล่งที่มา'''
* หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษา[[วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ|นโยบายการใช้ภาพ]] และสอบถามได้ที่[[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย|เลขาชาววิกิพีเดีย]]
* สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ [[วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ|ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ]] ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
* สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการ[[วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ|อัปโหลดภาพ]] สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดย[[ผู้ใช้:BotKung|บอตคุง]] หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ [[คุยกับผู้ใช้:Jutiphan]] --[[User:BotKung|บอตคุง]] | [[คุยกับผู้ใช้:Jutiphan|<span style="color:#ff0000">แจ้งผู้ดูแล</span>]] 13:15, 3 มกราคม 2558 (ICT)
 
== ต้องการสัญญาอนุญาต ไฟล์:Ajinnasilo bhikkhu..jpg ==
ขอขอบคุณที่คุณได้อัปโหลด [[:ไฟล์:Ajinnasilo bhikkhu..jpg]] อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ภาพดังกล่าวยังไม่ได้ถูกกำหนด "สัญญาอนุญาต" ซึ่งทางวิกิพีเดียนั้นมี[[วิกิพีเดีย:นโยบาย|นโยบาย]]ที่เคร่งครัดในเรื่อง[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|ลิขสิทธิ์]] โดยภาพดังกล่าว'''จะถูกลบทิ้งภายใน 7 วัน''' หากไม่มีการระบุ '''สัญญาอนุญาต''' และ '''แหล่งที่มา'''
* หากไม่ทราบหรือไม่แน่ใจ กรุณาศึกษา[[วิกิพีเดีย:นโยบายการใช้ภาพ|นโยบายการใช้ภาพ]] และสอบถามได้ที่[[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย|เลขาชาววิกิพีเดีย]]
* สำหรับภาพที่คุณได้อัปโหลดไว้แล้วและเพื่อป้องกันการถูกลบ สามารถเข้าไปแก้ไขและระบุเพิ่มเติมได้ตามที่กล่าวไว้ที่ [[วิกิพีเดีย:ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ|ป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ของภาพ]] ซึ่งจะมีรายชื่อป้ายสัญญาอนุญาตที่คุณสามารถเลือกมาใช้เพื่อระบุสัญญาอนุญาตของภาพ
* สำหรับครั้งต่อไปที่คุณทำการ[[วิกิพีเดีย:การอัปโหลดภาพ|อัปโหลดภาพ]] สามารถระบุได้จากหน้าอัปโหลดโดยตรง
ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและร่วมเขียนในวิกิพีเดีย ข้อความนี้เป็นข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติโดย[[ผู้ใช้:BotKung|บอตคุง]] หากคุณพบว่านี่เป็นข้อผิดพลาด หรือมีข้อสงสัย กรุณาแจ้งที่ [[คุยกับผู้ใช้:Jutiphan]] --[[User:BotKung|บอตคุง]] | [[คุยกับผู้ใช้:Jutiphan|<span style="color:#ff0000">แจ้งผู้ดูแล</span>]] 22:52, 3 มกราคม 2558 (ICT)
1,012

การแก้ไข