ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกษม ดวงแพงมาต"

พระเกษม อาจิณฺณสีโล
(พระเกษม อาจิณฺณสีโล)
'''พระเกษม อาจิณฺณสีโล''' นามสกุล ดวงแพงมาต เกิดวันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2503 (เอกสารข้อมูลศาลจังหวัดหล่มสัก ว่า 14 มีนาคม) บิดาชื่อ นาย ยอย ดวงแพงมาต (บุตรนาย ก่าน ดวงแพงมาต) มารดาชื่อ นาง เก้ง จิรโชติ (บุตรีนาย โก่ จิรโชติ) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
 
อุบาสก เกษม ดวงแพงมาต อุปสมบทที่ วัดไชยาราม ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อ ปี พ.ศ. 2529 ได้รับฉายาในอุปสมบทว่า <font face="true" size="true" style="color:black">‘ อาจิณฺณสีโล ’</font> เมื่ออุปสมบทแล้ว ได้จาริกท่องเที่ยวตามสถานธรรม และป่าเขาทั่วไป จนเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้ปักกลด และประพฤติธุดงค์ ที่บริเวณป่าเขา [[ตำบลวังกวาง|หมู่บ้านห้วยยางทอง ต.วังกวาง]] ซึ่งไม่ไกลมากนักจากที่พักสงฆ์ป่าห้วยผึ้ง(วัดป่าสามแยก) ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2538 จึงตกลงพักจำพรรษาที่ ที่พักสงฆ์วัดป่าสามแยกเพื่ออาศัยเป็นที่ปฏิบัติกิจวัตร และสั่งสอนธรรมะ ร่วมกับพระเฉลิม ภิกษุสงฆ์ จากวัดป่าบ้านตาด จากนั้นพระภิกษุสงฆ์กับทั้งนักปฏิบัติธรรมะด้วยกันนั้นต่างก็ช่วยกันดูแลบำรุงป่าเขาที่แห้งแล้ง ด้วยการเพิ่มพืชพันธุ์ไม้ให้กับ ป่าเขาบริเวณนั้นซึ่งแต่ก่อนมีสภาพเสื่อมโทรม
 
พระเกษม อาจิณฺณสีโล เป็นพระภิกษุสงฆ์มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่ง ที่ปรากฏในสื่อสาธารณะในปัจจุบัน และวงการศึกษาพระไตรปิฎก ที่อ้างพระไตรปิฎกจริง ๆ ซึ่งควรเป็นวินัยของนักศึกษา ที่สำคัญในการอ้างแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ทั้งเรื่องการให้คำสอน และวิถีทางในการปฏิบัติต่อวัตถุ พระอาจารย์เกษม เป็นภิกษุท่านแรก ในประวัติศาสตร์ศาสนาในประเทศไทย ที่สามารถทำให้นักศาสนาที่เป็นประชาชนสามารถทราบได้ ถึงเหตุผลที่แท้จริงต่อการปฏิบัติต่อ <font face="true" size="true" style="color:black">‘ วัตถุเพื่อกิจการพิพิธภัณฑ์และการประดับ ’</font>
1,012

การแก้ไข