ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวัสดิ์ สืบสายพรหม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = สวัสดิ์ สืบสายพรหม
| image = สวัสดิ์ สืบสายพรหม.jpg
| imagesize = 200px
<!----------ตำแหน่ง---------->
| order = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์]]
401

การแก้ไข