ผลต่างระหว่างรุ่นของ "2 มิถุนายน"

* [[พ.ศ. 2494]] (ค.ศ. 1951) - [[ขัตติยะ สวัสดิผล]] ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (ถึงแก่กรรม [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2553]])
* [[พ.ศ. 2513]] (ค.ศ. 1970) - [[คาเรน ม็อก]] นักแสดงหญิงชาวจีน
* [[พ.ศ. 2534]] (ค.ศ. 1991) - [[ภรภัสสร ชัยอนันต์นิธิ]] ไอซ์ AF9
*[[พ.ศ.2540]] (ค.ศ. 1997) - [[กฤษณ สุดใหม่]] เอ๋ย AKS
 
== วันถึงแก่กรรม ==